ANGIELSKI NA ŚWIĘTA -50%Podaruj sobie prezent!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
1. way to go = sposób by pójść way to go
2. place to go = miejsce pójść place to go
3. right to go = prawy pójść right to go
4. thing to go = rzecz do pójścia thing to go
5. go down the stairs = iść w dół po schodach go down the stairs
  • He could go down the stairs to a likely death.
  • He would be able to go down the stairs of that building and out the door.
  • He went out without another word, and she heard him going down the stairs.
  • The girl from 3C has already gone down the stairs.
  • We tried to go down the stairs and got to the second floor.
  • Sometimes, she just wanted to go down the stairs and into the street.
  • She heard them going down the stairs to the first floor.
  • I don't remember getting out of bed and going down the stairs to the phone.
  • They went down the stairs then and I showed them out.
  • He moved past her, went down the stairs, and was gone.
6. go up the stairs = wspinaj wchodzić po schodach go up the stairs
8. go out the door = wychodzić drzwi go out the door
(6) need, urge
Kolokacji: 2
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.