"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
1. get because = dostawać ponieważ get because
2. get since = dostań od tej pory get since
3. get upon = dostawać na get upon
4. get among = dostawać wśród get among
5. get despite = dostawać pomimo get despite
6. get of = dostawać z get of
7. get including = dostawać w tym get including
8. get toward = dostawać w kierunku get toward
11. get far from = dostawać daleko od get far from
13. get ahead of = dostawać przed get ahead of
14. get nearer = stój się bliższy get nearer
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.