Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 221
(2) hold, custody, detention
Kolokacji: 3
(4) revenge, payback, vengeance
Kolokacji: 3
(15) talent, gift, knack
Kolokacji: 3
(23) advice, warning
Kolokacji: 2
(38) priority, others, timing
Kolokacji: 3
(47) trouble, problem, wrinkle
Kolokacji: 3
(53) instruction, guidebook
Kolokacji: 2
(57) pressure, hurry, press
Kolokacji: 3
(66) vote, option, choice, ballot
Kolokacji: 5
(68) goal, guard, basket, athlete
Kolokacji: 4
(72) leg, juice, dibs, stamina
Kolokacji: 4
(74) hair, coat, haircut, lock, fur
Kolokacji: 5
(78) son, daughter, girl, boy
Kolokacji: 4
(82) finger, glove, thumb, mitt
Kolokacji: 4
(83) tooth, jaw, skull
Kolokacji: 3
(86) out, abortion, failure
Kolokacji: 3
(87) mile, calorie, league
Kolokacji: 3
(88) nose, skill, officer, Jack
Kolokacji: 5
(90) mother, inspiration
Kolokacji: 2
(94) visitor, visit
Kolokacji: 2
(97) Score, dozens
Kolokacji: 2
(98) equipment, camera, satellite
Kolokacji: 3
(99) ear, popcorn
Kolokacji: 2
(100) father, parent, dad, mom
Kolokacji: 4
(106) mark, suit, Tom
Kolokacji: 3
(109) boot, rush, thrill, grief
Kolokacji: 4
(111) oxygen, calcium, iron, metal
Kolokacji: 4
(113) speed, glass, ice, dose, acid
Kolokacji: 5
(114) egg, protein, grain, bean
Kolokacji: 4
(115) sun, sunlight, sunstroke
Kolokacji: 3
(119) mouth, bottle, lip
Kolokacji: 3
(120) Ph.D., doctorate, PhD
Kolokacji: 3
(122) momentum, visibility
Kolokacji: 2
(124) cent, copper
Kolokacji: 2
(126) comeuppance, wage, desert
Kolokacji: 3
(132) patient, diabetes, arthritis
Kolokacji: 3
(133) glimpse, peek, stare
Kolokacji: 3
(137) sort, kind, style, description
Kolokacji: 4
(142) independence, city, Michael
Kolokacji: 3
(148) hit, solution, strike, success
Kolokacji: 4
(149) nod, smile
Kolokacji: 2
(152) edge, flight, shoulder, step
Kolokacji: 4
(153) couple, pair, match, duplicate
Kolokacji: 4
(154) ride, tour, tourist
Kolokacji: 3
(157) gun, murderer
Kolokacji: 3
(158) date, present, moment
Kolokacji: 3
(159) tea, reception, paycheck
Kolokacji: 3
(163) wood, splinter, log
Kolokacji: 3
(165) dog, lad
Kolokacji: 2
(169) ring, doughnut
Kolokacji: 2
(170) return, flashback
Kolokacji: 2
(171) doctor, resident, gram, Doc
Kolokacji: 4
(172) hook, paw, hand
Kolokacji: 3
(173) profit, victory, win, single
Kolokacji: 4
(175) boat, gig, cutter
Kolokacji: 3
(176) box, cheese, Bush
Kolokacji: 3
(177) Blue, rock, candy
Kolokacji: 4
(178) foothold, guitar, footing
Kolokacji: 3
(179) show, appearance, inflation
Kolokacji: 3
(182) gold, wealth
Kolokacji: 2
2. get wealth = dostać bogactwo get wealth
(183) team, offense
Kolokacji: 2
(184) map, tan
Kolokacji: 2
(185) wicket, throat, neck, pipe
Kolokacji: 4
(186) table, file, furniture
Kolokacji: 3
(188) insight, breakthrough
Kolokacji: 2
(190) talk, salt, negotiation
Kolokacji: 3
(191) voter, citizenship, citizen
Kolokacji: 3
(192) ink, fluid
Kolokacji: 2
(193) cable, rope
Kolokacji: 2
(194) bank, blister, pimple
Kolokacji: 3
(195) claw, nail, lung
Kolokacji: 3
(196) sack, cavity
Kolokacji: 2
(197) tenure, chair
Kolokacji: 2
(198) excuse, booking, reservation
Kolokacji: 3
(199) chicken, chick
Kolokacji: 2
(200) pistol, revolver
Kolokacji: 2
(201) ulcer, osteoporosis, gangrene
Kolokacji: 3
(202) cream, dessert
Kolokacji: 2
(203) stop, shutout
Kolokacji: 2
(204) instinct, ID
Kolokacji: 2
(205) cigarette, breathing, smoke
Kolokacji: 3
(206) gene, DNA
Kolokacji: 2
(207) mine, wall, bed, blanket
Kolokacji: 4
(209) communication, bandwidth
Kolokacji: 2
(210) measles, chickenpox
Kolokacji: 2
(211) rat, louse, crumb
Kolokacji: 3
(212) cloak, Cape
Kolokacji: 2
(213) dust, junk, slack
Kolokacji: 3
(214) duck, quota
Kolokacji: 2
(215) breast, tit, chest
Kolokacji: 3
(216) butterfly, flea
Kolokacji: 2
(217) brace, condom
Kolokacji: 2
(218) scoop, soap
Kolokacji: 2
(219) God, puck, George
Kolokacji: 3
(220) bug, Mike
Kolokacji: 2
(221) Allergy, hive
Kolokacji: 2
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.