PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
3. get together with = dostawać razem z get together with
4. get until = dostawać do czasu gdy get until
5. get between = dostań pośrodku get between
6. get about = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka) get about
8. get without = dostań na zewnątrz get without
9. get before = dostań wcześniej get before
11. get by = radzić sobie finansowo, dawać sobie radę get by
13. get during = dostawać podczas get during
14. get against = dostawać przeciwko get against
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.