PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
1. get over = przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę) get over
2. get around = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka) get around
3. get near = dostań blisko get near
4. get aboard = dostań na pokładzie get aboard
5. get under = przedostań się pod spodem get under
7. get on = wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu) get on
8. get across = przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę) get across
9. get outside = dostań na zewnątrz get outside
10. get in = wsiadać (do samochodu) get in
11. get within = dostań wewnątrz get within
12. get above = dostań wyżej get above
13. get at = dobierz się get at
14. get below = dostań poniżej get below
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.