"gotten under" — Słownik kolokacji angielskich

gotten under kolokacja
Popularniejsza odmiana: get under
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten poniżej
  1. get czasownik + under przyimek
    Zwykła kolokacja

    He wasn't going to get very far under his own power.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo