"finally gotten" — Słownik kolokacji angielskich

finally gotten kolokacja
Popularniejsza odmiana: finally get
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu gotten
  1. get czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Now, he finally gets a chance to see the baby.

powered by  eTutor logo