PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
(2) help, encourage
Kolokacji: 3
1. want get = chcieć dostawać want get
2. need get = dostawać need get
3. want to get = chciej dostać want to get
4. need to get = potrzebuj dostać need to get
5. expect to get = spodziewaj się, że dostać expect to get
7. ask to get = poproś by dostać ask to get
8. get on expect = kontynuować oczekiwać get on expect
9. involve getting = wymagaj dostawania involve getting
10. want to get out = chciej wyjść want to get out
11. need to get out = potrzebuj wyjść need to get out
12. require getting = wymagaj dostawania require getting
13. want to get off = chciej wysiąść want to get off
14. expect get = oczekiwać dostawać expect get
15. get from asking = dostań od pytać get from asking
16. ask get = pytać dostawać ask get
(9) manage, tend, mind
Kolokacji: 6
(11) like, hope, wish, itch
Kolokacji: 5
(13) seem, kill, spring, beat
Kolokacji: 7
(14) use, vow
Kolokacji: 4
(15) love, know, enjoy, hate
Kolokacji: 5
(16) look, rely, depend
Kolokacji: 3
(17) can, sign
Kolokacji: 3
(18) send, register
Kolokacji: 2
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.