"get several tickets" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get tickets
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań kilka mandatów
  1. get czasownik + ticket rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I've had to take time off work to get my ticket.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo