"sell tickets" — Słownik kolokacji angielskich

sell tickets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzedaj bilety
  1. sell czasownik + ticket rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 2009, tickets were sold for $20 each over a period of three days.

podobne do "sell tickets" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sell tickets" po angielsku

idiom

powered by  eTutor logo