"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
(2) help, encourage
Kolokacji: 3
1. got get = dostać dostawać got get
2. make getting = marki dostawanie make getting
3. determined to get = zdecydować się dostać determined to get
4. decide to get = zdecyduj się dostać decide to get
5. got to get = namówiony by dostać got to get
6. take to get = zabierać dostawać take to get
7. make to get = robić dostać make to get
8. decide get = decydować dostawać decide get
9. cause to get = powodować dostać cause to get
10. take get = brać dostawać take get
11. arrange to get = umów się by dostać arrange to get
12. get without getting = dostań bez dostawania get without getting
13. order to get = polecenie dostania order to get
14. aim to get = cel dostać aim to get
15. get without making = dostań bez robienia get without making
16. drive to get = wieźć dostawać drive to get
17. prepare to get = przygotuj się by dostać prepare to get
18. get without taking = dostań bez brania get without taking
19. get by creating = dostać przez stwarzanie get by creating
(9) manage, tend, mind
Kolokacji: 6
(11) like, hope, wish, itch
Kolokacji: 5
(13) seem, kill, spring, beat
Kolokacji: 7
(14) use, vow
Kolokacji: 4
(15) love, know, enjoy, hate
Kolokacji: 5
(16) look, rely, depend
Kolokacji: 3
(17) can, sign
Kolokacji: 3
(18) send, register
Kolokacji: 2
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.