"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
1. get up on = wsiądź get up on
2. get off of = wysiadać z get off of
3. get up to = nawyczyniaj get up to
4. get out on = wychodzić na get out on
5. get off with = wysiadać z get off with
6. get out from = wyciągnij get out from
  • He got out from under the guy and stood up.
  • "The President is still trying to get out from under."
  • Why you trying to get out from under my arm?
  • There was a way he could get out from under, however.
  • He'd go for anything that would get him out from under her.
  • His only hope was that he would get out from under it.
  • Knew I was going down, tried to get her out from under me.
  • Maybe he really had a chance to get out from under this.
  • So I went into the act, and it got me out from under.
  • I need to get out from under them for sure.
7. get up in = ubrany się get up in
8. get up off = wstawać daleko get up off
9. get out in = wychodzić w get out in
10. get out to = dojdź na zewnątrz get out to
11. get up for = dostań w górę get up for
12. get up with = trafiony w górę get up with
13. get out at = wychodzić przy get out at
14. get beneath = dostań poniżej get beneath
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.