"arrange to get" — Słownik kolokacji angielskich

arrange to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umów się by dostać
  1. arrange czasownik + get czasownik
    Luźna kolokacja

    Listen, what do you say we arrange to get her released?

    Podobne kolokacje: