PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
1. get via = dostawać przez get via
2. get in spite of = kupować złośliwość z get in spite of
3. get up close to = dosięgnij blisko get up close to
4. get except for = dostawać oprócz get except for
5. get next = dorównaj get next
6. get on top of = dostawać wierzchem z get on top of
7. get per = dostawać na get per
8. get down in = schodzić w get down in
9. get back on = wracać na get back on
10. get regardless of = dostawać niezależnie od get regardless of
11. get back with = trafiony z powrotem get back with
12. get back to = wróć get back to
13. get next to = dostawać prawie get next to
14. get amongst = dostawać wśród get amongst
15. get in front of = dostawać z przodu z get in front of
16. get up into = dostań się w górę get up into
17. get amid = dostawać wśród get amid
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.