PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
(2) help, encourage
Kolokacji: 3
(9) manage, tend, mind
Kolokacji: 6
(11) like, hope, wish, itch
Kolokacji: 5
1. tell get = mówić dostawać tell get
2. promise to get = obietnica dostania promise to get
3. tell to get = każ dostać tell to get
4. call to get = wezwij do dostania call to get
5. say get = mówić dostawać say get
6. get from saying = dostań od mówienia get from saying
7. get by calling = dostać przez dzwonienie get by calling
8. get to talking = dojdź do rozmawiania get to talking
9. say to get = każ dostać say to get
10. anticipate getting = spodziewaj się dostawanie anticipate getting
11. call get = dzwonić sprowadzony call get
12. get with saying = dostań z mówieniem get with saying
13. mention getting = wspomnij o dostawaniu mention getting
(13) seem, kill, spring, beat
Kolokacji: 7
(14) use, vow
Kolokacji: 4
(15) love, know, enjoy, hate
Kolokacji: 5
(16) look, rely, depend
Kolokacji: 3
(17) can, sign
Kolokacji: 3
(18) send, register
Kolokacji: 2
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.