"get several shares" — Słownik kolokacji angielskich

get several shares kolokacja
Popularniejsza odmiana: get one's share
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kilka akcji
  1. get czasownik + share rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They don't get a share of the growing national economy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo