"get outside" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get outside" po angielsku

obrazek do "outside" po polsku obrazek do "outside" po polsku obrazek do "outside" po polsku obrazek do "outside" po polsku
przysłówek
 1. na zewnątrz, na dworze (nie w środku)
  It's very cold outside. (Na zewnątrz jest bardzo zimno.)
  She didn't want to come in, she preferred to wait outside. (Ona nie chciała wejść do środka, wolała poczekać na zewnątrz.)
  The children are playing outside. (Dzieci bawią się na dworze.)
 2. na zewnątrz (blisko budynku)
  "Where's my dog?" "He's probably running outside the building." ("Gdzie jest mój pies?" "Prawdopodobnie biega na zewnątrz budynku.")
  We planted some flowers outside. (Zasadziliśmy kwiaty na zewnątrz.)
  I locked my bicycle outside the office. (Przypięłam rower na zewnątrz biura.)
 3. na zewnątrz, poza (np. pokojem, budynkiem)
  She is outside the car. (Ona jest na zewnątrz samochodu.)
  I'll wait for you outside the shop. (Poczekam na ciebie na zewnątrz sklepu.)
  I keep my trash outside the kitchen. (Trzymam śmieci poza kuchnią.)
 4. poza granicami (np. kraju)
  I don't live in Los Angeles. I live outside Los Angeles. (Nie mieszkam w Los Angeles. Mieszkam poza Los Angeles.)
  Think outside your mind. (Myśl poza granicami swojego umysłu.)
  She's outside the country, you will never find her. (Ona jest poza granicami kraju, nigdy jej nie znajdziesz.)
 5. poza (granicami, limitami jakiejś sytuacji)
  You know that this is outside my scope. (Wiesz, że to jest poza moim zakresem.)
  Making you coffee is outside my duties. (Robienie ci kawy jest poza granicami moich obowiązków.)
 6. poza (jakąś grupą)
  There are other people to be friends with outside your class. (Są inni ludzie do zaprzyjaźnienia się poza twoją klasą.)
  I have some friends outside work but I don't have time to visit them. (Mam kilku przyjaciół poza pracą, ale nie mam czasu, żeby ich odwiedzić.)
 7. ponad, powyżej (limitu czasu przeznaczonego na coś)
  You can't stay here outside the time limit they gave you. (Nie możesz tu zostać powyżej limitu czasowego, jaki ci dali.)
  He didn't manage to finish the project on time so he had to stay at the office outside the time limit. (Nie zdołał skończyć projektu na czas, więc musiał zostać w biurze powyżej limitu czasowego.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. zewnętrzny (znajdujący się poza budynkiem)
  We have an outside smoking space. (Mamy zewnętrzną przestrzeń do palenia.)
  The outside swimming pool is cold. (Zewnętrzny basen jest zimny.)
  These outside decorations are beautiful. (Te zewnętrzne dekoracje są piękne.)
 2. zewnętrzny (angażujący ludzi spoza grupy, organizacji)
  It's an outside group of friends, you don't know them. (To jest zewnętrzna grupa przyjaciół, nie znasz ich.)
  The government needed an outside help to tackle the rebellion. (Rząd potrzebował zewnętrznej pomocy, aby uporać się z buntem.)
  zobacz także: foreign
 3. postronny
  This man is an outside witness - he'll tell us what happened. (Ten mężczyzna jest postronnym świadkiem - on powie nam, co się stało.)
  I'm sorry but I'm not objective - we have to find an outside person. (Przykro mi, ale nie jestem obiektywny - musimy znaleźć postronną osobę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zewnętrzna strona, zewnętrzna część
  The outside of the shirt is lightly dirty. (Zewnętrzna strona koszuli jest lekko brudna.)
  The packaging looked nice on the outside. (Zewnętrzna strona opakowania ładnie wyglądała.)
 2. zewnętrze (np. budynku, samochodu)
  The outside of his car was shiny. (Zewnętrze jego samochodu było błyszczące.)
  He decided to renovate the outside of his house. (Postanowił odnowić zewnętrze swojego domu.)
 3. zewnętrze (spoza organizacji, spoza grupy)
  The outside of the group can't find out about our plan. (Zewnętrze naszej grupy nie może się dowiedzieć o naszym planie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przyimek
 1. poza granicami (blisko jakiegoś miejsca)
  He's not here, he must be outside the building. (Nie ma go tu, musi być poza granicami budynku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get outside" — Słownik kolokacji angielskich

get outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań na zewnątrz
 1. get czasownik + outside przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  It had been nice to get the children outside the city and into the clean country air for a while.

  Podobne kolokacje:
 2. get czasownik + outside przysłówek
  Zwykła kolokacja

  If anybody could visit that place and not want to get outside, he was dead or might as well be.

powered by  eTutor logo