zewnętrzna strona, zewnętrzna część

outside

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The outside of the shirt is lightly dirty. = Zewnętrzna strona koszuli jest lekko brudna.