na zewnątrz, poza (np. pokojem, budynkiem)

outside

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

outside = na zewnątrz, poza (np. pokojem, budynkiem)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She is outside the car. = Ona jest na zewnątrz samochodu.