TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
(2) help, encourage
Kolokacji: 3
1. go get = przejdź dostawać go get
2. try get = próbować dostawać try get
3. try to get = spróbuj dostać try to get
4. struggle to get = walka o dostanie struggle to get
5. scramble to get = szamotanina by dostać scramble to get
6. go to get = idź do dostawać go to get
7. attempt to get = próba dostania attempt to get
8. fail to get = nie potraf dostać fail to get
9. fight to get = walcz by dostać fight to get
10. seek to get = staraj się dostać seek to get
11. push to get = naciśnij by dostać push to get
12. work to get = pracuj by dostać work to get
13. rush to get = pogoń by dostać rush to get
14. run to get = pobiegnij by dostać run to get
15. move to get = zabierz się do dostania move to get
16. walk to get = podchodzić dostawać walk to get
17. risk getting = zaryzykuj dostawanie risk getting
18. get by going = dostać przez pójście get by going
19. force to get = siła dostać force to get
20. turn to get = odwróć się by dostać turn to get
21. travel to get = podróżować dostawać travel to get
22. hurry to get = pośpiesz się by dostać hurry to get
23. get by working = dostać przez pracowanie get by working
24. try to get out = spróbuj wyjść try to get out
25. try to get up = spróbuj wstać try to get up
26. get by winning = dostać przez wygrywanie get by winning
27. go to get out = idź do wychodzić go to get out
28. get by walking = dostać przez chodzenie get by walking
29. get about going = dostań o pójściu get about going
30. work get = praca dostawać work get
31. get by trying = dostać przez próbowanie get by trying
(9) manage, tend, mind
Kolokacji: 6
(11) like, hope, wish, itch
Kolokacji: 5
(13) seem, kill, spring, beat
Kolokacji: 7
(14) use, vow
Kolokacji: 4
(15) love, know, enjoy, hate
Kolokacji: 5
(16) look, rely, depend
Kolokacji: 3
(17) can, sign
Kolokacji: 3
(18) send, register
Kolokacji: 2
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.