"wanted to get" — Słownik kolokacji angielskich

wanted to get kolokacja
Popularniejsza odmiana: want to get
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć dostać
  1. want czasownik + get czasownik
    Luźna kolokacja

    Wanted to get close to you on a level I have no business thinking about.

    Podobne kolokacje: