"get back in" — Słownik kolokacji angielskich

get back in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wracać w
  1. get czasownik + in przyimek
    Luźna kolokacja

    "I like the way he loses his hope and gets it back in the end."

    Podobne kolokacje:

podobne do "get back in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get back in" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik