"got over" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "got over" po angielsku

phrasal verb
 1. zakończyć coś, mieć coś za sobą, mieć coś z głowy
  We want to get this over with as soon as possible. (Chcemy mieć to z głowy tak szybko, jak to tylko możliwe.)
phrasal verb
 1. wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku), przechorować
  Fortunately, he's got over the shock. (Na szczęście on doszedł do siebie po szoku.)
  It took me a year to get over the accident. (Zajęło mi rok, by wyzdrowieć po wypadku.)
  She still hasn't got over the flu. (Ona wciąż nie doszła do siebie po grypie.)
  link synonim: recover
 2. przeboleć, otrząsnąć się
  She needs time to get over the breakup. (Ona potrzebuje czasu, żeby przeboleć rozstanie.)
 3. rozwiązywać coś (np. problem), radzić sobie (z trudną sytuacją)
 4. pogodzić się z czymś (np. z utratą czegoś)
  I got over the fact that we are not together anymore. (Pogodziłem się z faktem, że już nie jesteśmy razem.)
 5. dawać sobie z czymś spokój, odpuszczać coś sobie, kończyć z czymś
  Stop talking about that match. Get over it! (Przestań mówić o tamtym meczu. Skończ z tym!)
phrasal verb
 1. przekazywać coś komuś (np. informację młodym ludziom)
  Can you get this information over to your boss? (Czy możesz przekazać tę informację swojemu szefowi?)
  Bill gave me this book and I have to get it over to my sister. (Bill dał mi tę książkę i muszę przekazać ją mojej siostrze.)

"got over" — Słownik kolokacji angielskich

got over kolokacja
Popularniejsza odmiana: get over
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejść
 1. get czasownik + over przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I've got over two weeks before he gets back to me to figure something out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo