"help to get" — Słownik kolokacji angielskich

help to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż dostać
  1. help czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    It might help us to get the full picture if we could talk to your wife.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo