"got near" — Słownik kolokacji angielskich

got near kolokacja
Popularniejsza odmiana: get near
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać blisko
  1. get czasownik + near przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Only they never get near the house, so he says.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo