"gotten in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gotten in" po angielsku

phrasal verb
 1. dać coś, wręczyć coś
  I got the letter in after a week. (Wręczyłem list po tygodniu.)
  Get me the present in as soon as you have it. (Wręcz mi prezent od razu kiedy będziesz go miał.)
obrazek do "get in" po polsku obrazek do "get in" po polsku
czasownik
 1. wsiadać (do samochodu)
  He got in his car and drove off. (On wsiadł do swojego samochodu i odjechał.)
  Get in, we have to go to the hospital. (Wsiadaj, musimy jechać do szpitala.)
  We're really late. Why don't you just get in the car?! (Jesteśmy naprawdę spóźnieni. Dlaczego po prostu nie wsiądziesz do samochodu?!)
  important nie mylić z: get on
 2. wejść, wchodzić
  Get in the room and close the door. (Wejdź do pokoju i zamknij drzwi.)
  We stopped talking when she got in the kitchen. (Przestaliśmy rozmawiać, kiedy ona weszła do kuchni.)
 3. przybyć, przybywać
  They threw a party when I got in. (Oni urządzili imprezę, kiedy przybyłem.)
  The prince got in on a horse. (Książę przybył na koniu.)
 4. przyjeżdżać do domu
  I just got in, I need to rest. (Dopiero przyjechałem do domu, muszę odpocząć.)
  What time will you get in? I want to cook dinner for you. (O której godzinie przyjedziesz do domu? Chcę ci ugotować obiad.)
 5. zostać wybranym (np. do parlamentu)
  My father got in the board of his company. (Mój ojciec został wybrany do zarządu swojej firmy.)
  Who do you think will get in at the next election? (Jak myślisz, kto zostanie wybrany w następnych wyborach?)
 6. dostać się na studia
  I got in, I start on October 1st. (Dostałem się na studia, zaczynam pierwszego października.)
  My son got in, we can celebrate! (Mój syn dostał się na studia, możemy świętować!)
phrasal verb
 1. zawołać kogoś (o robotniku, np. hydraulika)
  Get a plumber in, a pipe is leaking! (Zawołaj hydraulika, rura przecieka!)
  Can you get a doctor in? I'm not feeling well. (Czy możesz zawołać lekarza? Nie czuję się dobrze.)
phrasal verb
 1. kupić zapas czegoś
  Can you get apples in? (Czy możesz kupić zapas jabłek?)
  He got water and bread in. (On kupił zapasy wody i chleba.)
 2. zebrać zbiory czegoś (np. zbóż)
  The farmers got wheat in. (Rolnicy zebrali zbiory pszenicy.)
  It's time to get potatoes in. (To czas, żeby zebrać zbiory ziemniaków.)
 3. zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu)
  Will you help me get this project in? (Pomożesz mi zrobić ten projekt?)
  I have to get this essay in by next Monday and I don't even know how to start. (Muszę zrobić ten esej do następnego poniedziałku, a nawet nie wiem jak zacząć.)
phrasal verb
 1. przybyć do jakiegoś miejsca
  We got into the hotel at night. (Nocą przybyliśmy do hotelu.)

"gotten in" — Słownik kolokacji angielskich

gotten in kolokacja
Popularniejsza odmiana: get in
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten w
 1. get czasownik + in przyimek
  Luźna kolokacja

  When we stop for the meeting, try to get in close.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo