"eventually get" — Słownik kolokacji angielskich

eventually get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ostatecznie dostań
  1. get czasownik + eventually przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    One result is almost certain: just about everyone should eventually get a tax cut, though how much and when are far from clear.

powered by  eTutor logo