"encourage to get" — Słownik kolokacji angielskich

encourage to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj by dostać
  1. encourage czasownik + get czasownik
    Luźna kolokacja

    But we kept encouraging them to get back into the game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo