"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 92
1. get over = przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę) get over
2. get around = rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się (np. plotka) get around
3. get near = dostań blisko get near
4. get aboard = dostań na pokładzie get aboard
  • He was going to be very glad to get back aboard the Jefferson.
  • Getting aboard the first ship had not been too difficult.
  • He had to get his men aboard the ship now.
  • That was one of the reasons he'd wanted to get her aboard the Enterprise.
  • I stopped their efforts and got him aboard our helicopter.
  • It only took twenty days to get everyone aboard the ship.
  • Just let us get back aboard the ship, he thought.
  • "Do you think the boy got aboard one of them?"
  • He was on the bank, got aboard the boat, and we started right off.
  • How long until she got aboard her helicopter once more?
5. get under = przedostań się pod spodem get under
7. get on = wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu) get on
8. get across = przedostawać się, pokonywać (np. przeszkodę) get across
9. get outside = dostań na zewnątrz get outside
10. get in = wsiadać (do samochodu) get in
11. get within = dostań wewnątrz get within
12. get above = dostań wyżej get above
13. get at = dobierz się get at
14. get below = dostań poniżej get below
(6) on, off, from, with, to, ...
Kolokacji: 14
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.