"once get" — Słownik kolokacji angielskich

once get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kiedyś dostań
  1. get czasownik + once przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "We all get together once a year for a meeting about the house," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo