"someday get" — Słownik kolokacji angielskich

someday get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): someday dostawać
  1. get czasownik + someday przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Last week she'd halfway thought that she might someday get over him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo