"think get" — Słownik kolokacji angielskich

think get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć dostawać
  1. think czasownik + get czasownik
    Luźna kolokacja

    I think you better get down here, to my office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo