"got together" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "got together" po angielsku

phrasal verb
 1. zbierać kogoś, zwoływać kogoś
  I have to get my friends together. (Muszę zebrać moich przyjaciół.)
  Did you get your family together for the party? (Zwołałeś swoją rodzinę na imprezę?)
phrasal verb
 1. zbierać się, gromadzić się wspólnie, spotkać się
  Maybe we could get together some time and talk about it. (Może moglibyśmy się kiedyś zebrać i porozmawiać o tym.)
  Why don't we get together outside of work? (Dlaczego nie gromadzimy się wspólnie poza pracą?)
  link synonim: congregate
 2. zacząć związek (miłosny lub seksualny)
  Ann and Joe got together. (Ann i Joe zaczęli związek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. porządkować coś, zbierać coś do kupy (np. swoje życie) informal
  Get your life together, Judy. (Zbierz swoje życie do kupy, Judy.)

"got together" — Słownik kolokacji angielskich

got together kolokacja
Popularniejsza odmiana: get together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zebrany
 1. get czasownik + together przysłówek
  Silna kolokacja

  "What do you say we get together after school today and work on them?"

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo