"intend to get" — Słownik kolokacji angielskich

intend to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar dostać
  1. intend czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    And she did not intend to get herself into a situation where she'd need to call for help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo