"somehow got" — Słownik kolokacji angielskich

somehow got kolokacja
Popularniejsza odmiana: somehow get
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jakoś dostać
  1. get czasownik + somehow przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He went around the back way and somehow got in through a window.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo