"mean getting" — Słownik kolokacji angielskich

mean getting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oznaczaj dostawanie
  1. mean czasownik + get czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    It means getting away from the children all the time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo