"get very far" — Słownik kolokacji angielskich

get very far kolokacja
Popularniejsza odmiana: get far
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań bardzo daleko
  1. get czasownik + far przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She needed a few days to get far ahead of them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo