KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
(2) help, encourage
Kolokacji: 3
1. mean getting = oznaczaj dostawanie mean getting
2. remember getting = przypomnij sobie dostawanie remember getting
3. plan to get = plan dostania plan to get
4. intend to get = miej zamiar dostać intend to get
5. designed to get = zaprojektowany by dostać designed to get
6. mean to get = miej zamiar dostać mean to get
7. get to thinking = dojdź do zapatrywań get to thinking
8. think get = myśleć dostawać think get
9. think to get = pomyśl by dostać think to get
  • "How much do you think to get a single on the radio?"
  • I think to get to the top you need to.
  • I began thinking about ways to get a message to her.
  • He thought it best to get out of her way.
  • I thought about another way to get into their story.
  • I can't think of any other way to get some.
  • So it looks as if you're really saying that I've got to change my way of thinking to get medical care.
  • I eventually thought of a way to get the information.
  • She tried to think of some other way to get them, but there was none.
  • I thought it best to get you out of the way.
10. imagine getting = wyobraź sobie dostawanie imagine getting
11. intend get = mieć zamiar dostawać intend get
12. recall getting = przypomnij sobie dostawanie recall getting
13. contemplate getting = zastanawiaj się nad dostawaniem contemplate getting
(9) manage, tend, mind
Kolokacji: 6
(11) like, hope, wish, itch
Kolokacji: 5
(13) seem, kill, spring, beat
Kolokacji: 7
(14) use, vow
Kolokacji: 4
(15) love, know, enjoy, hate
Kolokacji: 5
(16) look, rely, depend
Kolokacji: 3
(17) can, sign
Kolokacji: 3
(18) send, register
Kolokacji: 2
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.