"contemplate getting" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastanawiaj się nad dostawaniem
  1. contemplate czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They contemplated getting out of the sport altogether.

    Podobne kolokacje: