BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"get among" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get among" po angielsku

przyimek
 1. pośród, wśród
  They have a nice house among trees. (Oni mają ładny dom pośród drzew.)
  He's just one guy among many. (On jest tylko jednym facetem spośród wielu.)
  Is there anyone among them who can speak French? (Czy jest wśród nich ktoś, kto umie mówić po francusku?)
 2. między, pomiędzy
  She was the only woman among 50 men. (Ona była jedyną kobietą pomiędzy 50 mężczyznami.)
  Among other things, I have to buy some oranges and clean the house. (Między innymi, muszę kupić kilka pomarańczy i posprzątać dom.)
  You should sort it out among yourselves. (Powinniście załatwić to między sobą.)
  link synonim: amid

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get among" — Słownik kolokacji angielskich

get among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać wśród
 1. get czasownik + among przyimek
  Silna kolokacja

  In short, I'd also get exposure among people who might want my services.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo