ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"get" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

get czasownik

get + rzeczownik
Kolokacji: 1279
get help • get hold • get permission • get clearance • get revenge • get approval • get credit • get tickets • get access • get mail • ...
czasownik + get
Kolokacji: 200
avoid getting • start getting • keep getting • begin getting • help get • go get • mean getting • come get • try get • got get • want get • ...
get + przyimek
Kolokacji: 115
get past • get back • get up • get out • get off • get down • ...
get + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 212
get away • finally get • get closer • get home • get worse • get drunk • get bigger • get older • get sick • get nowhere • better get • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 73
(1) away, forth
Kolokacji: 2
(2) finally, eventually
Kolokacji: 2
(3) close, fast, tight
Kolokacji: 3
1. get nowhere = donikąd nie prowadzić get nowhere
2. get home = przyjść do domu, dotrzeć do domu get home
5. get safely = dostań bezpiecznie get safely
6. get longer = stawaj się coraz dłuższym get longer
  • The days got longer by a little bit every day, and the work went on.
  • The list of things the family wouldn't like was getting longer by the second.
  • What will happen to us when we can no longer get them?
  • They were trying to put one over on us and would no longer get away with it.
  • I too have found that known space stories keep getting longer.
  • You take them away from there and they would no longer get their drugs.
  • He no longer got the good images from the future.
  • Under the Republican plan, families without children would no longer get the credit.
  • The style is no longer getting in the way of the message.
  • The man who a few weeks earlier could not wait to get to California no longer expected to go west at all that winter.
7. get together = zbierać się, gromadzić się wspólnie, spotkać się get together
8. once get = kiedyś dostań once get
9. get halfway = dostań w połowie drogi get halfway
10. get behind = spóźniać, opóźniać się (np. z pracą, z płatnościami) get behind
11. get ashore = dostań do brzegu get ashore
12. successfully get = z powodzeniem dostań successfully get
13. get twice = dostań dwa razy get twice
14. get aboard = dostań na pokładzie get aboard
15. hopefully get = przy odrobinie szczęścia dostań hopefully get
16. routinely get = rutynowo dostań routinely get
17. get through = dotrzeć do miejsca get through
18. get stiffly = dostań ciężko get stiffly
19. get up = wstać z łóżka get up
20. get loose = obluzowuj get loose
21. someday get = someday dostawać someday get
22. get sometime = dostań kiedyś get sometime
23. get frustrated = stój się poirytowany get frustrated
24. supposedly get = ponoć dostań supposedly get
25. get aloft = dostań wysoko get aloft
26. get past = dostać przeszłość get past
(6) drunk, high, wet, sober
Kolokacji: 4
(9) better, best
Kolokacji: 2
(10) actually, weird, practically
Kolokacji: 3
(11) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
(13) ahead, before
Kolokacji: 2
(15) hard, heavily
Kolokacji: 2
(17) late, early
Kolokacji: 2
(18) suddenly, gradually
Kolokacji: 2
(20) right, properly, left
Kolokacji: 3
(21) easily, well, kindly
Kolokacji: 3
(22) simply, merely
Kolokacji: 2
(24) generally, alone, entirely
Kolokacji: 3
(25) about, near, most
Kolokacji: 3
(27) lucky, hot
Kolokacji: 2
(28) ready, reluctantly
Kolokacji: 2
(29) occasionally, frequently
Kolokacji: 2
(30) small, low, depressed
Kolokacji: 3
(36) regularly, weak, officially
Kolokacji: 3
(37) pretty, fairly
Kolokacji: 2
(38) upstairs, downstairs, below
Kolokacji: 3
(39) scared, frightened
Kolokacji: 2
(40) rich, fully, comfortable, wide
Kolokacji: 4
(41) deep, deeply
Kolokacji: 2
(42) necessarily, essentially
Kolokacji: 2
(43) busy, lazy, effectively
Kolokacji: 3
(46) nervous, worried, annoyed
Kolokacji: 3
(47) progressively, increasingly
Kolokacji: 2
(48) literally, truly, absolutely
Kolokacji: 3
(49) initially, originally
Kolokacji: 2
(50) smart, wise, cocky
Kolokacji: 3
(52) careless, sloppy, carefully
Kolokacji: 3
(53) short, shortly
Kolokacji: 2
(54) personally, backstage
Kolokacji: 2
(55) greedy, hungry
Kolokacji: 2
(56) ugly, awkwardly
Kolokacji: 2
(57) dangerously, perilously
Kolokacji: 2
(58) hurriedly, hastily
Kolokacji: 2
(59) continually, repeatedly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.