"successfully get" — Słownik kolokacji angielskich

successfully get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z powodzeniem dostań
  1. get czasownik + successfully przysłówek
    Zwykła kolokacja

    If there was anyone who could successfully get this through, it might be Bruce.

powered by  eTutor logo