"gotten out of" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gotten out of" po angielsku

phrasal verb
 1. cieszyć się z czegoś, wynieść coś z czegoś (np. nowe doświadczenia z podróży)
  Your children will get a lot of fun out of this trip. (Twoje dzieci będą się bardzo cieszyć z tej wycieczki.)
  He didn't get much out of that course. (On niewiele wyniósł z tamtych zajęć.)
phrasal verb
 1. wyciągnąć coś z kogoś (np. informację)
  He was trying to get the truth out of her, but she didn't say a word. (On starał się z niej wyciągnąć prawdę, ale ona nie pisnęła ani słowem.)
  They used different methods to get the information out of prisoners. (Oni używali wielu metod, żeby wyciągnąć informacje od jeńców.)
phrasal verb
 1. wyjeżdżać skądś, opuścić jakieś miejsce
  She pulled up and got out of the car. (Ona zatrzymała się i wysiadła z samochodu.)
  The army finally got out of Iraq. (Armia wreszcie wyjechała z Iraku.)
  Get out of my property. (Opuść moją posiadłość.)
  After two hours they got out of the city. (Po dwóch godzinach wyjechali z miasta.)
 2. uciec z jakiegoś miejsca
  You've got to get out of this place. (Musicie uciekać z tego miejsca.)
  We have to get out of the building before they find us. (Musimy uciec z tego budynku zanim nas znajdą.)
 3. uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś
  My roommate always manages to get out of the washing-up. (Mój współlokator zawsze zdoła się wykręcić ze zmywania naczyń.)
  Help me to get out of a punishment. (Pomóż mi uniknąć kary.)
  How can I get out of this work? (Jak mogę uniknąć tej pracy?)
 4. przestać coś robić
  She should get out of telling people what to do. (Ona powinna przestać mówić ludziom, co mają robić.)
  He got out of betting money on teams. (On przestał stawiać pieniądze na drużyny.)
phrasal verb
 1. wyciągnąć kogoś skądś (pomóc uciec)
  Can you get me out of prison? (Czy pomożesz mi uciec z więzienia?)
  We need to get her out of her room. (Musimy ja wyciągnąć z pokoju.)

"gotten out of" — Słownik kolokacji angielskich

gotten out of kolokacja
Popularniejsza odmiana: get out of
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gotten z
 1. get czasownik + out przyimek
  Zwykła kolokacja

  And now she could not get out of bed on her own.

  Podobne kolokacje:

podobne do "gotten out of" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gotten out of" po polsku

przyimek
inne

powered by  eTutor logo