Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"uniknąć czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uniknąć czegoś" po polsku

czasownik
 1. dodge **
  • unikać, uniknąć (np. oskarżeń, konfrontacji)
   He dodged the question every time anyone asked it. (On unikał odpowiedzi na to pytanie za każdym razem, kiedy ktoś je zadawał.)

uniknąć czegoś

phrasal verb
 1. get out of something
  • uniknąć czegoś, wymigać się od czegoś
   My roommate always manages to get out of the washing-up. (Mój współlokator zawsze zdoła się wykręcić ze zmywania naczyń.)
   Help me to get out of a punishment. (Pomóż mi uniknąć kary.)
   How can I get out of this work? (Jak mogę uniknąć tej pracy?)
obrazek do "avoid" po polsku
czasownik
 1. avoid ****
  • zapobiegać, unikać (np. wypadku, niebezpieczeństwa) [przechodni]
   As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster. (Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.)
   He somehow managed to avoid the accident because he's a great driver. (Jakoś udało mu się uniknąć wypadku, bo jest świetnym kierowcą.)
 2. escape ***   [przechodni/nieprzechodni]
  I'm escaping the responsibility. (Unikam odpowiedzialności.)
  I tried very hard to escape that conversation. (Bardzo mocno się starałem uniknąć tej rozmowy.)
 3. skirt , **
 4. skip **
 5. miss *****
  • omijać, unikać [przechodni]
   Somehow we managed to miss the traffic jam. (Jakoś udało nam się ominąć ten korek.)
   She went out to miss the family argument. (Ona wyszła z domu, aby uniknąć rodzinnej sprzeczki.)
 6. shun
 7. burke *
 8. sidestep
 9. eschew
 10. elude
 11. swerve
 12. jink
 13. evite
 14. shuffle out of something
 15. pussyfoot around
phrasal verb
 1. get by
 2. duck out  
 3. skate around something
czasownik
 1. avoid something ****
  • unikać czegoś, omijać coś
   I avoided thinking about that. (Unikałem myślenia o tym.)
   Her eyes avoided his. (Jej oczy unikały jego oczu.)
   She's been avoiding me for a month now. (Ona mnie unika od miesiąca.)
 2. evade something
  • uchylać się od czegoś, unikać czegoś
   The prisoner evaded questioning by pretending to be sick. (Więzień uniknął przesłuchiwania udając, że jest chory.)
   He tried to evade questions he didn't know how to answer. (On próbował unikać pytań, na które nie wiedział jak odpowiedzieć.)
 3. duck and cover American English
phrasal verb
 1. get around something *  
  zobacz także: skirt the law, skirt the rules
 2. keep off something

Powiązane zwroty — "uniknąć czegoś"

przymiotnik
nieunikniony = inevitable +6 znaczeń
rzeczownik
Zobacz także: uniknąć czegoś o włos

powered by  eTutor logo