"unikać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "unikać kogoś" po polsku

obrazek do "avoid" po polsku
czasownik
 1. avoid ****
  • zapobiegać, unikać (np. wypadku, niebezpieczeństwa) [przechodni]
   As the pilot decided to make a crash-landing, he avoided disaster. (Ponieważ pilot zdecydował się wykonać lądowanie awaryjne, uniknął katastrofy.)
   He somehow managed to avoid the accident because he's a great driver. (Jakoś udało mu się uniknąć wypadku, bo jest świetnym kierowcą.)
  • omijać, pomijać, unikać (np. niepożądanej osoby) [przechodni]
   He tried to avoid me, but then changed his mind. (On próbował mnie unikać, ale potem zmienił zdanie.)
   We were hiding in the woods in order to avoid any police watch. (Skrywaliśmy się w lesie, żeby uniknąć bycia obserwowanym przez policję.)
   He avoided my eyes through the meeting. (On unikał mojego wzroku na spotkaniu.)
  • unikać, uchylać się (np. od służby wojskowej, od płacenia podatków) [przechodni]
   You can't avoid paying taxes - they'll arrest you. (Nie możesz uchylać się od płacenia podatków - aresztują cię.)
   He would avoid recruitment to the Napoleonic armies. (On unikał służby wojskowej w armiach Napoleona.)
 2. escape ***   [przechodni/nieprzechodni]
  I'm escaping the responsibility. (Unikam odpowiedzialności.)
  I tried very hard to escape that conversation. (Bardzo mocno się starałem uniknąć tej rozmowy.)
 3. skirt , **
 4. skip **
 5. miss *****
  • omijać, unikać [przechodni]
   Somehow we managed to miss the traffic jam. (Jakoś udało nam się ominąć ten korek.)
   She went out to miss the family argument. (Ona wyszła z domu, aby uniknąć rodzinnej sprzeczki.)
 6. dodge **
  • unikać, uniknąć (np. oskarżeń, konfrontacji)
   He dodged the question every time anyone asked it. (On unikał odpowiedzi na to pytanie za każdym razem, kiedy ktoś je zadawał.)
 7. shun
 8. burke *
 9. sidestep
 10. eschew
 11. elude
 12. swerve
 13. jink
 14. evite
 15. shuffle out of something
 16. pussyfoot around
phrasal verb
 1. duck out  
 2. skate around something
czasownik
 1. avoid something ****
  • unikać czegoś, omijać coś
   I avoided thinking about that. (Unikałem myślenia o tym.)
   Her eyes avoided his. (Jej oczy unikały jego oczu.)
   She's been avoiding me for a month now. (Ona mnie unika od miesiąca.)
 2. evade something
  • uchylać się od czegoś, unikać czegoś
   The prisoner evaded questioning by pretending to be sick. (Więzień uniknął przesłuchiwania udając, że jest chory.)
   He tried to evade questions he didn't know how to answer. (On próbował unikać pytań, na które nie wiedział jak odpowiedzieć.)
 3. duck and cover American English
phrasal verb
 1. get around something *  
  zobacz także: skirt the law, skirt the rules
 2. keep off something
phrasal verb
 1. get out of something

Powiązane zwroty — "unikać kogoś"

przymiotnik
nieunikniony = inevitable +6 znaczeń
rzeczownik
unik = dodge +4 znaczenia
unikanie = avoidance +12 znaczeń
Zobacz także: unikać kogoś jak zarazy

powered by  eTutor logo