"mean to get" — Słownik kolokacji angielskich

mean to get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej zamiar dostać
  1. mean czasownik + get czasownik
    Zwykła kolokacja

    "Because I meant to get around to asking you to do exactly that."

    Podobne kolokacje: