"intend get" — Słownik kolokacji angielskich

intend get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć zamiar dostawać
  1. intend czasownik + get czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He intended to brief him about the situation and get his approval to evacuate the monkey house.

    Podobne kolokacje: