"got halfway" — Słownik kolokacji angielskich

got halfway kolokacja
Popularniejsza odmiana: get halfway
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostać w połowie drogi
  1. get czasownik + halfway przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I got halfway to the door before her voice stopped me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo