BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) specifically, generally
Kolokacji: 2
(4) carefully, conservatively
Kolokacji: 2
(5) poorly, well, badly, fully
Kolokacji: 4
1. newly designed = nowo zaprojektować newly designed
2. later design = później projekt later design
3. actually designed = faktycznie zaprojektować actually designed
4. uniquely designed = wyjątkowo zaprojektować uniquely designed
5. largely designed = w dużej mierze zaprojektować largely designed
7. ergonomically designed = ergonomicznie zaprojektowany ergonomically designed
8. locally designed = w okolicy zaprojektować locally designed
9. professionally designed = profesjonalnie zaprojektować professionally designed
10. ingeniously designed = pomysłowo zaprojektowany ingeniously designed
11. nicely designed = miło zaprojektować nicely designed
12. thoughtfully designed = zapobiegliwie zaprojektować thoughtfully designed
13. supposedly designed = ponoć zaprojektować supposedly designed
14. scientifically designed = naukowo zaprojektowany scientifically designed
15. architecturally designed = architektonicznie zaprojektowany architecturally designed
16. exquisitely designed = nienagannie zaprojektować exquisitely designed
17. once designed = kiedyś zaprojektować once designed
18. traditionally designed = tradycyjnie zaprojektować traditionally designed
19. consciously designed = świadomie zaprojektować consciously designed
20. indigenously designed = lokalnie zaprojektowany indigenously designed
21. classically designed = klasycznie zaprojektowany classically designed
22. designed earlier = zaprojektowany wcześniej designed earlier
23. purposefully designed = celowo zaprojektować purposefully designed
24. rationally designed = racjonalnie zaprojektować rationally designed
25. better designed = lepiej zaprojektować better designed
26. artistically designed = artystycznie zaprojektowany artistically designed
27. aerodynamically designed = aerodynamicznie zaprojektowany aerodynamically designed
28. genetically designed = genetycznie zaprojektować genetically designed
29. expertly designed = umiejętnie zaprojektować expertly designed
30. reputedly designed = podobno zaprojektować reputedly designed
31. crudely designed = prosto zaprojektować crudely designed
32. efficiently designed = efektywnie zaprojektować efficiently designed
33. optimally designed = optymalnie zaprojektowany optimally designed
34. strategically designed = strategicznie zaprojektować strategically designed
35. designed accordingly = zaprojektowany stosownie designed accordingly
36. oddly designed = dziwnie zaprojektować oddly designed
37. symmetrically designed = symetrycznie zaprojektowany symmetrically designed
(8) properly, improperly
Kolokacji: 2
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) expressly, explicitly
Kolokacji: 2
(13) cleverly, smartly
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) similarly, identically
Kolokacji: 2
(17) intricately, elaborately
Kolokacji: 2
(20) elegantly, tastefully
Kolokacji: 2
(21) artfully, cunningly, slickly
Kolokacji: 3
(22) ostensibly, seemingly
Kolokacji: 2
(25) appropriately, suitably
Kolokacji: 2
(26) strictly, rigorously
Kolokacji: 2
(27) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(28) extravagantly, lavishly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.