"aerodynamically designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): aerodynamicznie zaprojektowany
  1. design czasownik + aerodynamically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The boat, which is aerodynamically designed, requires Wartinger to lie down while driving it.

powered by  eTutor logo